Carina Göhlin, barnmorska i Borås, kommer att lämna sin post som ledamot i förbundsstyrelsen vid kongressen i höst. Hon har fått ett nytt jobb i nybildade Västra Götalandsregionen och kommer där att arbeta med arbetsrätt. Carina Göhlin valdes in i förbundsstyrelsen hösten 1997 och kongressen 1999 kommer att välja en ersättare för henne fram till år 2001.