ÖREBRO. Yvonne Skogsdal (barnmorska på BB i Örebro) och Mia Svantesson (sjuksköterska på iva i Örebro) delar i år Vårdförbundets i Örebro uppsatsstipendium på 2 000 kronor. Yvonne Skogsdals uppsats heter Förebygga samt behandla låg temperatur hos nyfödda barn och Mia Svantessons Beslut om livsuppehållande behandling. Om läkares beslutsprocess.