Jane Cars och Birgitta Sander
Samvaro med dementa
– råd till anhöriga och vårdbiträden
om förhållningssätt
128 sidor. Förlagshuset Gothia 1998
ISBN 91-7205-163-9

Hos en människa som blir dement påverkas tankeförmågan, beteendet och med det hela personligheten. Minnet för det som hände nyss börjar svikta. Förmågan att tänka abstrakt och lösa problem försämras. I boken beskriver en drygt 80-årig kvinna det så här: »Jag känner mig helt enkelt sjuk i huvudet. Jag märker att jag gör fel saker, men kan inte ändra mig. Jag vet, till exempel, plötsligt inte en morgon hur jag ska göra frukost.« Upplevelsen att förlora kontrollen över sitt eget liv är plågsam. Självkänslan är hotad och relationerna till andra människor blir komplicerade. Men allt behöver inte vara nattsvart, säger bokens båda författare. De beskriver hur den anhöriga eller vårdaren medvetet kan stödja de förmågor som sviktar hos den sjuke. Exempelvis underlättar det för den demente att ha kontakt med en person i taget. Fasta, återkommande dagliga göromål kan ge struktur åt dagen. Exemplen på jagstödjande förhållningssätt är många i boken.