KRONOBERG. Socialdepartementets prioriteringsdelegation kommer på inbjudan av Vårdförbundets lokala avdelning och Kronobergs läns läkarförbund att besöka Växjö den 12 april för att berätta om sitt arbete för representanter för de två facken, avdelningsföreståndare, klinikchefer, politiker och tjänstemän. »Budgetunderskottet i landstinget är stort och alla pratar om prioriteringar, men ingen verkar veta vad det handlar om och några beslut tas inte. Därför har vi bjudit hit delegationen för att få diskussionen på rätt köl«, säger Anita Åkesson, tillförordnad ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning.