Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, IBL, meddelar Vårdfacket att förkortningen BMA för biomedicinsk analytiker inte finns officiellt. Den yrkesskyddade titeln ska alltid uttalas i sin helhet. Detta med anledning av att beteckningen BMA förekom i en rubrik i Vårdfacket nummer 3/99.