UPPSALA. När Uppsala kommun föreslog de anställda en arbetstidsförkortning med tre timmar i utbyte mot frysning av lönen under två år svarade bara fyra av Vårdförbundets 350 medlemmar ja.