Mars är den stora årsmötesmånaden för Vårdförbundets lokala avdelningar och på de flesta håll har ordföranden valts om eller inte stått på omval eftersom mandatperioden inte löpt ut.

Men fyra avdelningar har fått en ny ledare.

I en blev det strid om posten, i Stockholm. Valberedningen hade föreslagit vice ordföranden Åsa Berglund. Hon fick sedan som motkandidat Ingrid Frisk, barnmorska och ordförande i Huddingesektionen. På årsmötet blev det sluten votering och den vann Ingrid Frisk med 86–52. Åsa Berglund omvaldes därefter som vice ordförande. Den tidigare ordföranden Åsa Andersson har återgått till arbetet som geriatriksjuksköterska men sitter kvar som ledamot i förbundsstyrelsen.

Övriga förändringar: I Kalmar valdes vice ordföranden Ann-Sofie Togner till ny ordförande. Hon ersätter Anna Hammar som återgått till sin gamla tjänst som rehab-sjuksköterska i Oskarshamn.
 
Carina Pettersson heter den nya ordföranden i Kronoberg. Hon är sjuksköterska i Växjö och ersätter Margareta Strååt som den 1 mars började en ny tjänst som enhetschef i Ljungby.
Catarina Söderholm har sedan i december varit tillförordnad ordförande i Blekinge och valdes formellt till posten på årsmötet i mars.

Hon efterträder Liselotte Brunnberg som blivit första linjens chef på en vårdcentral i Olofström.