STOCKHOLM. Bara förvaltningschef eller personalchef får besluta om lönerna för nyanställda under det närmaste halvåret. Det beslutet har produktionsnämnden i Stockholms läns landsting tagit (nämnden har ansvar för alla vårdanställda). Vårdförbundet och Saco är mycket kritiska och säger bland annat att det strider mot avtalets syn på individuella löner.