KALMAR. Att landstinget ska bli en attraktiv arbetsgivare är målet med det personalutvecklingsförsörjningsprojekt som inletts i Kalmar och där alla facken deltar. Bland de frågor som kommer att tas upp finns hur bristen ska bemötas, de anställdas inflytande över organisation och arbetstider och möjligheten till karriär och utveckling.