JÄMTLAND. Konsekvenserna av det nya förslag till fördelning av statsbidragen till landsting och kommuner som diskuterats i hela landet de senaste månaderna oroar många i Jämtland. Landstinget förlorar 50 miljoner kronor om förslaget genomförs och innebär nedskärningar på Östersunds sjukhus, länets enda, som redan går på knäna. Det många frågar sig är om Jämtland i framtiden kommer att ha råd med ett eget sjukhus. .