På anestesikliniken på Länssjukhuset i Kalmar finns det ungefär 500 apparater. På operationsavdelningen 300. Nils Paulsson vet hur alla fungerar. Han är narkossjuksköterska och har samtidigt ett särskilt ansvar för medicinsk teknik och teknikutbildning vid anestesikliniken i Kalmar. Han är en av sex medicinsk-tekniska sjuksköterskor som träffades i Stockholm i slutet av februari. Nu är inte alla de 800 apparaterna i Kalmar av olika sort. Men det rör sig ändå om ungefär hundra olika slags apparater, som Nils Paulsson måste veta hur de fungerar.

Syftet med mötet i Stockholm var att dra igång ett samarbete mellan sjuksköterskor med liknande arbetsuppgifter runt om i landet. Motivet är förstås att utbyta erfarenheter med sina kolleger, få råd och tips och »slippa uppfinna hjulet flera gånger«, som Nils Paulsson säger. Om samarbetet ska ha formen av ett nätverk eller en riksförening har de inte bestämt sig för ännu.

Träffen i februari var en uppföljning av ett möte i fjol höst, då ett apparatföretag hade inbjudit medicinsk-tekniska sjuksköterskor till ett produktmöte i Halmstad. Där träffades ett trettiotal sjuksköterskor från södra Sverige och tankar på ett fortsatt samarbete väcktes.

Den viktigaste uppgiften är att se till att apparaterna fungerar i vårdmiljön, att vara med från idé och upphandling tills apparaten avvecklas. Den medicinsk-
tekniska sjuksköterskan ska också lära dem som ska använda apparaterna hur de fungerar och hur de samspelar med människokroppen, med patienterna.

Medicinsk-teknisk sjuksköterska bör man inte vara på heltid. Tvärtom är det nödvändigt att ha ena foten kvar i vården. Men lika viktigt är att arbetsuppgiften som medicinsk-teknisk sjuksköterska är väl definierad och avgränsad. Det är inget man kan sköta med vänster hand.

De sex som träffades  i Stockholm vill gärna få kontakt med fler, inte minst i norra Sverige där de inte har någon kontaktperson. Du kan höra av dig till:

Gudjon Karlsson, iva kss,
541 85 Skövde.
E-post: iva.spec@ltskar.se
Telefon 0500-43 28 19.
Andra bra telefonnummer: Nils
Paulsson, 0480-812 59, Mikael Rehnström, 046-17 27 62 samt Gunilla Femrell, 0522-926 24.
kaj nyman