Vidareutbildningen till anestesi-, operations-, intensiv- och barnsjuksköterska i Norge har hittills givits i egen regi av arbetsgivarna. Nu föreslår regeringen att den ska överföras till högskolorna men fortfarande på beställning och bekostnad av de norska landstingen. Samtidigt föreslår regeringens expertorgan »Norgesnettrådet« att utbildningarna kortas av från fyra till tre terminer, enligt norska Sykepleien.

Vid en konferens om det nya systemet var de flesta nöjda med att högskolorna tar över utbildningarna men missnöjda med att de ska kortas. Sjuksköterskorna är inte »funktionsdugliga i sin nya roll«, hette det bland annat, och man förde fram förslag som att de vidareutbildade sjuksköterskorna skulle åläggas en termins obligatorisk tjänstgöring efter avslutad kurs.