Dygnets alla timmar, Vårdförbundets
nya arbetstidspolicy, finns nu som skrift. Den som är intresserad kan beställa den från Vårdförbundet Material. Adressen är Box 420 53, 126 13 Stockholm, telefonnumret 08-14 78 00 och faxnumret 08-709 05 31. Dygnets alla timmar har artikelnummer 60 10 22.