Varannan av de vårdavdelningar som Socialstyrelsen besökte vid sin inspektion av 63 av landets medicinkliniker i januari var överbelagd.

Patienter i extrasängar kunde inte tillkalla personal när de ville och de saknade avskildhet för toalettbesök och enskilda samtal. Akuta insatser skedde i medpatienters åsyn. Nattpersonalen var inte tillräckligt engagerade i avdelningarnas kvalitetsarbete

»Klart otillfredsställande och knappast förenligt med god vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen«, skriver Socialstyrelsen
i sin rapport från de oanmälda besöken.

På många avdelningar ansåg personalen att vårdmiljön var ovärdig för patienterna och arbetsmiljön dålig. Verksamhetscheferna oroades över att personalen
pressades så hårt att patientsäkerheten riskerades, men än större ansåg de faran för patienterna vara om de av platsbrist måste flyttas till kliniker med andra specialiteter.