Carina Berterö (red)
Omvårdnadens mångfald
235 sidor. Förlaget Hagman 1998
Cirkapris 275 kronor
ISBN 91-87398-35-4

Tio sjuksköterskor med olika specialiteter, tillika lärare och vårdforskare har tillsammans skrivit en bok om omvårdnad. Med nedslag i vårdverkligheten ger de exempel på vad omvårdnad är vid cancer, på barnavårdscentralen och i skolan, vid smärta och i samband med röntgen. Med patientfall och situationsbeskrivningar vill de få läsaren att reflektera över omvårdnadens betydelse.