HALLAND. »Visserligen ska våra medlemmar kunna få semester men vi anser att landstinget borde försöka hitta andra åtgärder.« Monika Hansson, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning, är kritisk till förslaget om att under nio sommarveckor stänga vårdavdelningen vid vårdcentralen i Falkenberg. Motiveringen till stängningen är bland annat svårigheten att rekrytera personal. »Det finns en oro för att stängningen blir permanent och i så fall förlorar Falkenberg sin enda avdelning för inneliggande patienter«, säger Monika Hansson.