PCA behöver bli en mer accepterad preventivmetod,
kommenterar Svenska barnmorskeförbundets ordförande Karin Gottvall. Hon anser att det är viktigt att PCA blir en känd och lätt tillgänglig metod för kvinnor som misslyckats med andra preventivmetoder. 
 
– Informationen bör utformas så att den undanröjer sådana missuppfattningar som att PCA är ett abortmedel. Vi måste läggamoraliska synpunkter åt sidan och sätta fokus på kvinnans behov. Samtidigt är det viktigt att kvinnor, i samband med att de får pillren, har möjlighet att träffa en barnmorska och vid behov, tillsammans med henne, planera sin preventivmetod.
   
Frågan om PCA ska släppas fritt och säljas över disk behöver utredas, anser Karin Gottvall.

– Det vore intressant med studier där man på försök släpper PCA fritt och sedan utvärderar resultatet. Alla kvinnor har rätt att få vård grundad på bästa möjliga bevis. För det behövs mer systematiskt insamlad kunskap och jag anser definitivt att det behövs mer forskning på området.