NORRBOTTEN. Ett nytt sätt att förbättra vården har påbörjats på en avdelning för för tidigt födda barn och sjuka barn upp till ett års ålder vid Centrallasarettet i Boden. Avdelningen kommer i samarbete med forskare att i olika projekt testa, utveckla och förändra omvårdnaden i det dagliga arbetet. Modellen har tagits från England och kallas för OUE, omvårdnadsutvecklingsenhet