Den som vill veta mer om den hjälp och de tjänster som Vårdförbundets servicebolag Viam kan erbjuda kan använda sig av Internet. Viam har nämligen fått en egen hemsida med adress www.viam.se Viams hemsida kan också nås via en länk på Vårdförbundets hemsida, www.vardforbundet.se