DALARNA. I framtiden kommer det inte att finnas några sjukhusdirektörer i Dalarna, enligt ett nytt förslag. De kommer i stället att kallas sjukhuskoordinator och ha ett annat ansvar än i dag. I förslaget finns också inrättandet av en ny chefsfunktion, funktionschefer, med ansvar för de olika specialiteterna i landstingets hela verksamhet