VÄSTERBOTTEN. Ann-Christine Sundberg, chefsjuksköterska vid Universitetssjukhuset i Umeå, har fått tjänsten som tillförordnad divisionschef för en av sjukhusets tre divisioner. I divisionen ingår bland annat Hjärtcentrum och hon kommer att fram till i juni basa för cirka 2 000 anställda.