VÄRMLAND. »Det finns i gruppens skrivningar en tendens till kartellbildning, att landstinget och kommunerna kommer överens om att inte konkurrera och på så sätt hålla nere lönerna«, säger Vårdförbundets Kajsa Bergström om den personalförsörjningsgrupp som tittar på hur man ska klara rekryteringen i framtiden. I gruppen finns representanter för landstinget, kommunerna och länsarbetsnämnden.