5 000 flickor i landet riskerar könsstympning hävdar regeringen och vill därför skärpa lagen så att domstol ska kunna döma för brott även om stympningen skett i ett land där det är tillåtet.

1982 förbjöds könsstympning i Sverige och förra året skärptes straffskalan då bötespåföljden togs bort. Straffet för könsstympning är i dag fängelse, vid grovt brott i högst tio år. Också förberedelse, försök och underlåtelse att avslöja könsstympning är straffbara. Fast det är förbjudet förekommer det i dag att flickor som bor här könsstympas, både i Sverige och utomlands. De 5000 flickor som regeringen anser vara i farozonen kommer från länder där könsstympning praktiseras, Somalia, Etiopien och Eritrea.