ÖSTERGÖTLAND. Intresset för pensioner är stort i Östergötland. Inte mindre än 500 personer kom till ett möte i Linköping med Vårdförbundets pensionsexpert Phoebe Åstmark-Elfving och till avdelningens årsmöte fanns inte mindre än nio motioner om sänkt pensionsålder.