Det säger en del om landstinget som arbetsgivare att så många sjuksköterskor säger upp sig för att börja på uthyrningsföretag, säger Vårdförbundets ordförande. Självklart är man missnöjd med en arbetsgivare som inte låter sin personal få inflytande över hur arbetet ska vara organiserat. Personalfrågorna måste kopplas till verksamheten. Låt personalen delta i beslut om hur arbetstiden ska förläggas, manar hon. Att den fasta personalen fördelar nattjänstgöringen mellan sig skulle kunna vara ett sätt att täcka behovet av nattpersonal.

– Kritiska sjuksköterskor måste ta initiativ till att förändra sina egna arbetsvillkor, är hennes bestämda råd till sjuksköterskorna på Karolinska sjukhuset.

Måste finnas rutiner
Om inhyrd personal inte fungerar på en arbetsplats ser Eva Fernvall det snarast som ett uttryck för att det inte finns någon plan för hur avdelningen ska ta emot dem. Det är inte bara uthyrningsföretagen som har ansvar för att den tillfälliga arbetskraften kommer in i arbetet, understryker hon. Den arbetsplats som tar emot personal måste ha välfungerande rutiner för det; ordentlig dokumentation över patienterna och någon som har ansvaret för att handleda den inhyrda arbetskraften.

För sjuksköterskekollektivets del kan Eva Fernvall knappast se något negativt med uthyrningsbranschen. En mångfald av arbetsgivare har en vitaliserande effekt, säger hon. Fler arbetsgivare förbättrar löneläget och gör sjuksköterskans kompetens mer synlig. Företagen är här för att stanna, det är Vårdförbundets ordförande övertygad om. Och inte bara det, hon tror att vi i framtiden kommer att se branschen växa. Inte bara beroende på rekryteringsbristen utan för att sjuksköterskorna ännu mer kommer att se denna nya anställningsform som en möjlighet i karriären.

För att säkra kvaliteten på de nya arbetsgivarna skulle Eva Fernvall gärna se någon form av auktorisation. Men hon är inte orolig för att uthyrningsverksamheten ska försämra vårdkvaliteten. Förutsatt att inte arbetsgivaren landstinget brister i sitt ansvar för personalförsörjningen så att de inhyrda blir för många. En verksamhet får inte vara uppbyggd på inhyrd personal. Den måste helt klart vara ett komplement till en stabil, fast anställd personalgrupp.

Eva Fernvall välkomnar de olika slags avtal som kommer med uthyrningsföretagen, även om det också ställer krav på ny kunskap hos Vårdförbundets förtroendevalda. Självkritiskt konstaterar hon att förbundet än så länge brister i servicenivå genom att vara alltför landstingsfokuserat. Ett sätt att råda bot på kunskapsbristen är att stärka företrädarfunktionen, säger hon.

Den enskildes inflytande ska öka
Tiden då man trodde att samma villkor för alla skulle gynna hela kollektivet är förbi, anser Eva Fernvall. Den filosofin har snarast gjort att Vårdförbundets medlemmar hållits tillbaka tror hon. Därför har förbundet valt en annan väg: det är den enskildes inflytande över arbetsvillkoren som ska öka. Så gynnas hela kollektivet enligt Vårdförbundets vision inför framtiden.