ÖREBRO. För att rädda sommarverksamheten har Regionsjukhuset i Örebro erbjudit ett 100-tal vikarier tillsvidareanställning och deltidsanställda höjd tjänstgöringsgrad.