VÄSTMANLAND. Vårdförbundet och landstinget i Västmanland har kommit överens om att alla nya tjänster ska vara heltidstjänster. Dessutom har landstinget förklarat att alla som i dag arbetar deltid fram till 2002 ska erbjudas heltidstjänst. På det sättet ska den nuvarande deltidsarbetslösheten minska. Förändringen är kopplad till en översyn av arbetsorganisation och arbetstider.