VÄSTMANLAND. De sjuksköterskor på sjukhusen i Västmanland som inte tar semester under juni–augusti får en extra månadslön. Tar de bara ut tio dagar får de en halv månadslön. På det här sättet hoppas landstinget kunna lösa sommarbristen.