Riskerna för en storkonflikt inom hälso- och sjukvården i Danmark är stor. I mitten av april varslade Vårdförbundets systerförbund i Danmark, Dansk Sygeplejeråd, för strejk inom både den slutna vården och primärvården.

Om varslen utlöses kommer 2 000 sjuksköterskor inom hemsjukvården och 2 500 sjuksköterskor på sjukhusen att gå ut i strejk den 17 maj.