Vårdförbundets styrelse har beslutat att skänka en krona per medlem, totalt 111 000 kronor, som stöd till de som
drabbats av kriget i Kosovo. Förbundsordförande Eva Fernvall
berättade om beslutet i samband med invigningen av hälso- och sjukvårdsstämman.