Från och med den 10 maj finns tre olika seminarier, som filmades under stämman, att plocka hem via Vårdförbundets hemsida. Det gäller »Att vara äldre i vården« med bland annat Karin Axelssons smärtstudier. Vidare torsdagens stora debatt »2000-talets hälso- och sjukvård« med bland andra socialminister Lars Engqvist, Ann Wibble och Eva Fernvall. Det tredje filmade seminariet är »Fysiologi« med Lis Karin Wahren som keynoteföreläsare.Adressen till seminarierna är www.vardforbundet.se/stamman.htm