Av Stockholms 24 stadsdelar har hälften överhuvudtaget ingen kontakt med vårdhögskolorna. Det berättade Ann Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
i stadsdelen Hornstull, vid ett öppet seminarium på stämman.

– Som det ser ut i dag vill vi inte ha nyutexaminerade sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården. De saknar skolning i att kunna göra både medicinska och sociala bedömningar.

Vill ha distriktssköterskor
– Helst vill vi ha sjuksköterskor med några års erfarenhet av yrket, allra helst distriktssköterskor. Problemet är att distriktssköterskorna inte gärna vill jobba i den kommunala verksamheten. I  framtiden måste deras utbildning bli mer inriktad på de äldre och på att möta människor i ett socialt sammanhang.

Flera föredragshållare på stämman vittnade om hur dålig kommunikationen mellan vårdhögskolorna och den kommunala hälso- och sjukvården ofta är.

Kanske är det ett storstadsfenomen. Vid exempelvis vårdhögskolan i Borås har alla studenter under sitt första läsår en referensstudieplats vid något av kommunens många särskilda boenden. De får också fem veckors praktik inom den kommunala hälso- och sjukvården.

– Hade vi haft ett liknande system här i Stockholm skulle även vi våga anställa nyutexaminerade sjuksköterskor. Det är ju det vi önskar att vi skulle kunna göra, sa Ann Johansson.

Kollegan Ann Lindgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska i stadsdelen Katarina/Sofia, berättade att hon och några kolleger åtskilliga gånger uppvaktat olika vårdhögskolor och erbjudit sig att komma och informera studenterna om den kommunala hälso- och sjukvårdens olika verksamheter.

– Tyvärr har intresset från vårdhögskolornas sida varit rätt svalt, konstaterade hon.