1Undersökning, diagnos, behandling, symtomlindring.

2Medicinsk-teknisk utrustning, rent och snyggt, komfortabelt, mat och dryck, säker fysisk miljö, kontakt med »yttervärlden«, sanitära förhållanden.

3Intresse och engagemang, medkänsla, egna känslor, ömsesidig förståelse, ömsesidig respekt, ömsesidig tillit, ömsesidig öppenhet och uppriktighet, vårdarens »personliga stil«, veta vem som är ansvarig för ens vård, samma nivå, samarbete.

4Social samvaro, avskildhet, hemlik miljö, rutiner, allmänna stämningen på avdelningen.