VÄSTERBOTTEN. Sju medlemmar på lasarettet i Lycksele har under 1998 gjort mer än de 200 timmar övertid som lagen godkänner utan att arbetsgivaren förhandlat med facket om tillstånd för fler timmar. Vårdförbundet i Västerbotten har nu begärt förhandling om ersättning för agerandet. Det finns dessutom misstankar om att fler medlemmar arbetat mer än 200 timmar övertid.