JÖNKÖPING. En enkät som gjordes förra året av Vårdförbundets lokala avdelning i Jönköping visade att många medlemmar saknar den kompetens som krävs för att få studera på högskolan. Den enkäten har nu lett till att arbetsgivaren sagt sig vara intresserad av att erbjuda förbundets medlemmar en 20-poängs uppdragsutbildning i omvårdnad.