VÄSTERNORRLAND. Långtidssjukskrivningarna har ökat det senaste året och utvecklingen är oroande, konstaterar
försäkringskassan i Västernorrland.

Kerstin Sjöström, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning, säger att det gäller även landstingets anställda. »Vi har sett tendensen länge och det är bra att få det bekräftat. Stressen, till exempel större arbetsområden och oro för hur det ska bli
i sommar gör att de anställda inte orkar längre.«