STOCKHOLM. Ulf Bley, tidigare ordförande för Vårdförbundets lokala avdelning i Uppsala och suppleant i förbundsstyrelsen, har lämnat sin tjänst som sakkunnig i socialdepartementet och blivit direktör för verkställande direktören Monica Sundströms sekretariat på Landstingsförbundet.