SÖDERMANLAND. Landstinget har antagit ett speciellt utvecklingsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor. De får en tillsvidareanställning och under det första året en egen handledare. Sammanlagt tre av det årets månader får de, i samråd med handledaren, använda för till exempel hospitering, seminarier och studiebesök. I utvecklingsprogrammet ingår också ett introduktionsprogram.