VÄSTRA GÖTALAND. Under 1998 gjordes en vikariatsinventering vid Skaraborgs sjukhus, i samarbete med Vårdförbundet. Resultatet blev att 193 sjuksköterskevikarier fick fasta tjänster.