Författare Agneta Nordenström
Titel Våra älskade gamla. Att få åldras med värdighet.
63 sidor
Förlag Kommentus 1999
Cirkapris 267 kronor
ISBN 91-7345-076-6

Under två och ett halvt år har konstnären Agneta Nordenström tillbringat mycket tid på ålderdomshemmet Fredens Kulle i Hudiksvall. Hon har mött de boende, samtalat med dem, sett dem bli vårdade av personalen på ålderdomshemmet. Hon har också tecknat dem. Resultatet har blivit den här boken.