På sitt årsmöte bytte medlemmarna i Riksföreningen för klinisk cytologi namn på sitt yrke från cytologassistent till
cytodiagnostiker. Den nya yrkestiteln har medicinsk anknytning, beskriver arbetet och kan inte förväxlas med någon annan yrkesgrupp.