UPPSALA. Ledningen för Akademiska sjukhuset i Uppsala erbjuder den som arbetar extra nyårsnatten vid millennieskiftet 300 kronor extra i timmen. Orsaken är att sjukhusledningen tror på en extra anstormning till sjukhuset på grund av ett stort firande.