SÖDERMANLAND. Landstinget i Södermanland ska utreda möjligheten att införa individuella kompetenskonton. Tanken är att både arbetsgivaren och den anställde ska sätta undan pengar på ett särskilt konto. Sedan ska den enskilde individen kunna använda pengarna för att vara ledig för utbildning som ligger utanför arbetsgivarens ansvarsområde. Vårdförbundets lokala avdelning kommer att delta i arbetet.