HALLAND. En professur i omvårdnad ska inrättas vid Vårdhögskolan i Halmstad. Landstinget har beslutat att stå för hälften av kostnaderna, 400 000 kronor. Tjänsten ska tillsättas snarast möjligt.