UPPSALA. Vårdförbundets lokala avdelning i Uppsala har startat ett jämställdhetsprojekt. Syftet är att genom bland annat studiecirklar få medlemmarna att diskutera jämställdhet mer än vad som sker i dag.