BLEKINGE. Ett 30-tal visstidsanställda sjuksköterskor och barnmorskor vid Blekingesjukhuset har erbjudits tillsvidareanställning. En del av dem har gått på vikariat mycket länge.