STOCKHOLM. En längre tid har Vårdförbundets sektion på Huddinge sjukhus diskuterat hur man ska kunna stötta chefsmedlemmarna på bästa sätt. Diskussionen har nu lett till att de berörda medlemmarna själva bildat en chefsklubb med mellan 100 och 150 medlemmar. Sammankallande är Eva Barkestad, chefsjuksköterska på iva.