SKÅNE. Lägga ut verksamhet på entreprenad är inte det lättaste, det visar exemplet från ambulansverksamheten i Skåne. När processen för de fem aktuella ambulansområdena var klar visade det sig att ett företag, Falcks, fått entreprenaden i tre områden. Eftersom man från början sagt att inget företag skulle få mer än två områden för att undvika något som liknar en monopolsituation, måste hela processen göras om.