I samband med 100-årsjubileet i London i månadsskiftet juni-juli fick den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN en egen melodi, en gåva från Vårdförbundet och övriga systerföreningar i den nordiska sjuksköterskeföreningen SSN.Melodin, »Claiming the Future«, är komponerad av dansken Thomas Høffding och framfördes första gången i samband med öppningen av konferensen i London.