JÖNKÖPING. Arbetsgivarens satsning på kompetensutveckling och karriärvägar är dålig i dag, anser Vårdförbundets lokala avdelning i Jönköping. Avdelningen bjöd därför in landstingsdirektören för en diskussion som man hoppas ska leda till ett partsgemensamt utvecklingsarbete.